Örnsköldsvik – historia

I hjärtat av Höga Kusten hittar man Örnsköldsvik, tillika Ångermanlands största stad. Staden har en lång historia, vilken vi tänkte ta en lite närmare titt på här och nu.

Örnsköldsviks historia sträcker sig så långt tillbaka som till bronsåldern, bland annat i form av en bondgård i Gene som är den hittills äldsta nordligaste kända i Sverige.

Under 1600- och 1700-talen lockade linet folk till bygden och så småningom började också sågverksrörelsen komma igång.

År 1842 blev Örnsköldsvik köping och drygt 50 år senare, år 1894, även stad. Namnet fick staden efter landshövdingen Per Abraham Örnsköld, vilket gör Örnsköldsvik till en av få städer i Sverige som fått sitt namn efter en icke-kunglig person.

År 1916 arrangerades en stor utställning i staden i form av Örnsköldsviksutställningen som lockade 135 000 besökare.

Under 1900-talet började även skogs- och verkstadsindustrin att utvecklas i och runt staden. Idag står faktiskt Örnsköldsviks kommun för hela tre procent av Sveriges totala export, tack vare just skogs- och verkstadsindustrin.

I samband med kommunreformen 1971 blev Örnsköldsviks stad tillsammans med omliggande orter Örnsköldsviks kommun. Sedan början av 1970-talet har kommunens invånarantal legat stadigt runt 30 000 invånare.